photo04.JPG

Photo04: 日豊本線、楠ヶ丘。 臨急客「高千穂52号」。  74.1.1
PREV | TOP | NEXT